تبلیغات
H O S H I D A R M A H - می دانی؟

H O S H I D A R M A H

هوشیدرماه

می دانی؟

می دانی وقتی تورا می بینم

بوته های انگور

بر لبانم شکوفه می زنند؟

می دانی وقتی تو را صدا می زنم

تمام پرندگان این شهر

روی آرشۀ ویولنم جوجه می کنند؟

:[ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 ] [ 02:08 ب.ظ ] [ علیرضا یعقوبی ] [ نظرات() ]